18.06.1920 List domovsky

, ,

Terug Volgende


Wat is een List domovsky?

Een 'List Domovsky' werd uitgereikt aan mensen die in de gemeente van uitgifte:

  • geboren waren en er woonden,
  • vrouwen gehuwd met een inwoner van de gemeente,
  • tewerkgesteld werden door de gemeente zoals onderwijzers, politieagenten, …, pastoor,
  • reeds zeer lang woonden, of
  • die terwerkgesteld waren in de gemeente door bv een glasblazerij.

Met dit document had men een aantal sociale rechten zoals het recht om te wonen in de gemeente en mocht men in armoede verkeren of hulp nodig hebben dan moest de gemeente je verder helpen. Het werd soms gebruikt als een soort identiteitsbewijs dat tesamen met een visum de mogelijkheid gaf om de grens over te steken.

De layout van de documenten werd door iedere gemeente zelf ontworpen. Het werd ingevoerd in 1849 en werd gebruikt tot het einde van 1948

Waarom kreeg Johann Jecelin een 'List Domovsky' in Rataje nad Sazavou?

Johann sr was geboren in Antonienthal en toch kreeg hij zwart op wit dat hij geboren was in Rataje nad Sazavou. In 1920 woonde hij niet meer in Tsjechië maar in Weißwasser in Duitsland en hij was al helemaal niet in Rataje nad Sazavou geboren. In die tijd waren glasblazers niet honkvast en gingen van de ene glasblazerij naar de andere voor korte periodes en kwamen dus nooit in aanmerking voor een 'List Domovsky' in de gemeente waar ze woonden of werkten. Omdat de stamvader in Rataje nad Sazavou geboren was, kreeg Johann wel het document. Het was een uitzondering op de voorwaarden waar glasblazers van konden genieten.

Wanneer we de stamboom bekijken (huidige stand van zaken zie stamboom) dan zien we dat in de jaren 1600 steevast alle nazaten geboren werden in Rataje nad Sazavou tot in 1813 er ook buiten Rataje nad Sazavou geboren werden. Vooral de tak van de glasblazers (Jan Jecelin) verhuisde regelmatig met als gevolg dat hun nakomelingen in diverse gemeenten of steden geboren werden. Alle mannelijke nazaten van Jan voor zover onze stamboom compleet is, waren allemaal glasblazers.

Terug Volgende