13.01.1958 Verhuis naar am Fuchspfad 3 in euskirchen.

, , , ,

Geografische info

Terug Volgende

Historiek

Opnieuw een heel druk jaar maar met minder zijdelingse problemen of stoorzenders. Zo gaat Alfred zijn glasbedrijf en woonst laten bouwen en heeft hij daar zijn handen mee vol.

Luisenhütte

De Luisenhütte is vrijgemaakt door Görgen. Op 16 januari maakt Alfred de inventaris op samen met Görgen en vergelijkt die met de begininventaris. De ontbrekende stukken worden opgelijst en ondertekend. :!: Zie verschillenlijst. Vermoedelijk gaat Alfred verder in deze glasblazerij in afwachting van zijn nieuw bedrijf in am Fuchspfad dat pas later in het jaar opgebouwd wordt. Aan de hand van prijsaanvragen voor grondstoffen in het begin van het jaar merk je dat hij volop bezig is. Omdat hij steeds een postbus als adres gebruikt weet je nooit voor welk adres juist hij post ontvangt. :!: Zie prijsaanvragen . Alfred neemt ook Wiernicki aan eind januari. Alles wijst erop dat Alfred op deze plaats verder werkt totdat zijn nieuwe glasblazerij in am Fuschspfad klaar is om in gebruik te nemen. De bouw hiervan moet echter nog beginnen en gepland worden.

Am Fuchspfad

Alfred gaat aan de slag en doet het nodige om de nodige bouw- en uitbatingsvergunning aan te vragen. Grondbelasting betalen, toelating van de douane aanvragen om stookolie te mogen gebruiken, nutsvoorzieningen aanvragen enz. Bij het bouwen komt een grensoverschrijding aan het licht. Alfred heeft een paar cm te ver gebouwd en moet daarvoor jaarlijks de ronde som van 2 DEM betalen aan het gasbedrijf dat naast zijn pand gelegen is. Vooraleer hij hier aan de slag kan gaan vermoed ik (nog geen bewijs hiervoor gevonden) dat hij tijdelijk in de Luisenhütte aan de slag gegaan is nadat Görgen het pand had verlaten. :!: Zie een nieuw bedrijf . Het eindresultaat dat jaar is 2.704,55 DEM of 5.520 € (huidige waarde) verlies. :!: Zie eindbalans.

Fritz sr & jr Jochmann

Er is heel wat contact tussen Alfred en de beide Jochmanns. Vader Fritz sr vraagt of Alfred hem nog wat uraniumoxide kan bezorgen. In die tijd werd met uranium geëxperimenteerd en kreeg je een geelgroen gekleurd glas. Als je een Geigerteller neemt zal je merken dat het glas radioactief is maar uiteraard niet in die mate dat het schadelijk is voor een mens. Vandaag is dat verboden juist zoals de lichtgevende stipjes op de cijfers en wijzers van de vroegere uurwerken waarmee je in het donker kon zien hoe laat het was. Fritz sr was in die periode in de steekkaartenbak van de CIA terechtgekomen omdat hij in het vaktijdschrift waarvoor hij artikels aanleverde het gebruik van uraniumoxide beschreef. :!: Zie uraniumoxide.
Met Fritz jr die in Engeland woonde en werkte komt een werkovereenkomst tot stand. Junior gaat volgend jaar bij Alfred werken en krijgt 30-40 % van de winst. Het vertrouwen tussen Alfred en de Jochmanns is wederzijds zo groot dat de werkovereenkomst niet op papier gezet wordt. Een woord is een woord. De oprichting van een nieuw bedrijf en de verdeling van taken en opbrengsten wordt in 1959 geregeld. Het feit dat Alfred een betrouwbare compagnon gevonden heeft zal hem toelaten om in de volgende jaren zijn zaak te laten draaien en tegelijk in Israël gedurende 2 jaar glasfabrieken mee op te starten en composities (chemische samenstelling van glas) te verkopen zodat hij financieel een beetje beter kan werken en leven. :!: Zie overeenkomst met junior.

Grevenmacher

Ook dit jaar heeft Alfred nog contact met enkele oud medewerkers in Luxemburg. Voor zover nagegaan kan worden gaat hij wel eens een keer langs om even op adem te komen en zijn zorgen te vergeten. Op echtelijk vlak is het ondertussen rustig. Zowel hij als zijn vrouw hebben een nieuwe partner en de strijdbijl lijkt begraven. Later zal Alfred nog dikwijls schrijven over zijn vrouw, haar jaloersheid kon hij maar niet begrijpen.
Terug Volgende