Plugin installed incorrectly. Rename plugin directory 'translation-old' to 'translation'.

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
nl:bio:1945:00:1944.02.18_vergunning_glasoven_bosstraat_45_in_hemiksem [2020/03/27 01:55]
admin verwijderd
— (huidige)