Plugin installed incorrectly. Rename plugin directory 'translation-old' to 'translation'.

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
nl_bio_1944_00_sidebar [2020/03/27 01:47]
admin verwijderd
— (huidige)